Kontakt

NÁZOV:    MH – Lines s.r.o.

ČINNOST : Autobusová a Mikrobusová doprava
kontakt

ADRESA:  Školská 1349, 908 01  Kúty

IČO: 47383399

DIČ: SK2023848211

E-MAIL:  mikrobusdoprava@centrum.sk

MOBIL:  +421 918 402 328

 

—————————————

admin stránky:  taraj.mato@gmail.com